Workshop: Copywriting

Pot?ebujete získat více objednávek z webu, více “lajk?” na Facebooku, nebo snad více proklik? z newsletteru? Nau?te se psát atraktivní texty, které zaujmou. Vyhněte se chybám, na?erpejte novou inspiraci a získejte okam?itě zpětnou vazbu.

Workshop: Copywriting

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

 • Psát lépe a na míru cílové skupině a médiím
 • Získat si pozornost díky copy tip?m a trik?m
 • Byt stru?něj?í a vysti?něj?í pomocí webové stylistiky
 • Pracovat s emocemi a p?esvěd?ovacími technikami
 • Optimalizovat text s ohledem na vyhledáva?e (SEO)

?asovy rozsah ?kolení je 6 vyu?ovacích hodin ve dvou blocích: 9-12 a 13-16 hodin.?

Tento workshop je z velké ?ásti postaven na praktickych cvi?eních a p?íkladech, abyste si z něj odnesli co nejvíce.

ú?astníci se na kurzu copywritingu mimo jiné dozvědí:

Pro koho pí?eme:

 • Jak lidé ?tou online – offline vs. desktop vs. mobil a co z toho vyplyvá pro autory text?.
 • Kdo je va?e cílovka - typologie ?tená??, emoce a hodnoty
 • Co je vlastně vá? produkt - parametry produktu vs. pot?eby a vyhody

Co je?tě pot?ebujete vědět:

 • Copy tipy, stylistické prost?edky, tonalita
 • Formátování a kódování - fonty, barvy, zarovnání, grafické prvky, vizuální podoba text?
 • Vliv text? na SEO - analyza klí?ovych slov (SEO), titulky, meta description
 • Testování - ?asté chyby, nástroje, checklisty

Pro jaká média si vyzkou?íme psaní:

 • Web, e-shop
 • Facebook
 • Blog, magazín
 • Newsletter
 • Aplikace

Co si vyzkou?íme napsat:

 • Produktovy popisek
 • Titulek/nadpis k produktovému popisku
 • Post pro Facebook a sociální média
 • Nadpis a perex ke ?lánku
 • P?edmět a obsah newsletteru
 • Hlá?ky do aplikace - naviga?ní, chybové, informa?ní

Doporu?ujeme zejména pro: tv?rce a správce webového obsahu, pracovníky v marketingu, podnikatele a UX/UI designery. Prakticky workshop je vhodny pro za?áte?níky i pokro?ilej?í copywritery.

Hodí se vám základní znalosti online marketingu.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.
 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • online konzultace s?lektorem,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
Ji? za 9 dní
22.?b?ezna
9 - 16 h
Online

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
3?192?K?
Sleva 20?%
31.?b?ezna
9 - 17 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
3?992?K?
Volná místa
Sleva 20?%
22.?dubna
9 - 16 h
Praha

?kolení: E-mail marketing v praxi

E-mail marketing
4?490?K?
3?592?K?
Volná místa
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看