?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsah je d?vod, pro? lidé na web chodí. Aby u?ivatele zaujal a fungoval, musíte trefit témata, formu, navigaci a spoustu dal?ích věcí. Musíte mít obsahovou strategii.

?kolení: Obsahová strategie pro web

Mám zájem o toto ?kolení

Milady Horákové 116/109, Praha 6
Zobrazit na mapě
Lab (4. patro)
9 - 16 h
Po?et ú?astník?: 12
Poslední místa

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

 • Jaky obsah prodává, zvy?uje náv?těvnost a zájem u?ivatel?.
 • Jak obsah navrhnout podle pot?eb u?ivatel? a va?ich cíl?.
 • Jak navrhnout informa?ní architekturu, strukturu a navigaci webu.
 • Jaké jsou mo?nosti, trendy a nástroje pro r?zné formáty.
 • Jak obsah webu otestovat, mě?it a vyhodnocovat.
 • Jak se starat o obsah a co by měl umět redak?ní systém (CMS)?
 • Jak na dynamicky obsah a personalizaci obsahu?

Základy, které musíte vědět:

 • R?zné typy web?, r?zné formáty a jak se v tom vyznat – portály, firemní prezentace, e-shopy, landing pages…
 • Co v?echno obsah ovlivňuje a pro? – náv?těvnost, konverze, zaujetí u?ivatele atd.
 • Jakych tym? se tyká firemní web a jak získat jejich po?adavky – produkt, marketing, IT, PR, HR, Podpora…
 • Ideální proces pro redesign a obsahovou strategii
 • Role pro obsah p?i webdesignu – informa?ní architekt, copywriter, editor atd.

Návrh obsahu podle pot?eb u?ivatel? a cíl? organizace:

 • Jak definovat cíle a metriky (KPI)
 • Metody u?ivatelského vyzkumu
 • Analyza klí?ovych slov (SEO)
 • Informa?ní architektura, typické struktury, mo?nosti navigace a menu
 • Metody, které pomáhají: Use case, User tasks/goals, User journey, Persony
 • Nástroje pro vizualizaci informa?ní architektury

Tvorba obsahu:

 • Checklisty pro návrh nej?astěj?ích stránek a obrazovek: Homepage, Rozcestníky, Produktová stránka, Prodejní proces (Ko?ík), About us (O nás), ?lánky…?
 • Checklisty pro návrh nej?astěj?ích forem obsahu: Texty, Obrázky, Videa…
 • Mo?nosti a trendy, p?íklady z ?R i zahrani?í, propojení webu s dal?ími médii

Správa, testování, mě?ení a optimalizace obsahu:

 • Content governance
 • Redak?ní systém (CMS) – po?adavky a mo?nosti, open source vs. ?e?ení na míru
 • ?asté chyby a jak udr?et obsah ?erstvy
 • Metody a nástroje pro ově?ení úspě?nosti p?ed návrhem obsahu i po něm
 • Dynamicky a personalizovany obsah

Doporu?ujeme zejména pro: mana?ery, tv?rce, editory a správce web? a obsahu, pracovníky v marketingu, UX designery. Dotyká se firemních web?, e-shop?, ale i médií a aplikací.

Nezále?í, jestli u? novy web máte, plánujete, chystáte redesign nebo prostě chcete zvy?it úspě?nost toho stávajícího.

ú?astník?m se budou hodit základy digitálního marketingu, SEO a web copywritingu.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
Ji? za 5 dní
22.?b?ezna
9 - 16 h
Online

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
3?192?K?
Sleva 20?%
Ji? za 6 dní
23.?b?ezna
10 - 14 h
Online
Sleva 20?%
Ji? za 13 dní
30.?b?ezna
9 - 17 h
Online

?kolení Google Analytics I

Webová analytika
3?990?K?
3?192?K?
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看