?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsah je d?vod, pro? lidé na web chodí. Aby u?ivatele zaujal a fungoval, musíte trefit témata, formu, navigaci a spoustu dal?ích věcí. Musíte mít obsahovou strategii.

Jan Ambro? Head of UX & Content
?kolení: Obsahová strategie pro web

Termíny

Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
9 - 17 h
Po?et ú?astník?: 12
Volná místa

Cena

4?990?K? 3?992?K?
4?830?K? s DPH

 • Jaky obsah prodává, zvy?uje náv?těvnost a zájem u?ivatel?.
 • Jak obsah navrhnout podle pot?eb u?ivatel? a va?ich cíl?.
 • Jak navrhnout informa?ní architekturu, strukturu a navigaci webu.
 • Jaké jsou mo?nosti, trendy a nástroje pro r?zné formáty.
 • Jak obsah webu otestovat, mě?it a vyhodnocovat.
 • Jak se starat o obsah a co by měl umět redak?ní systém (CMS)?
 • Jak na dynamicky obsah a personalizaci obsahu?

Základy, které musíte vědět:

 • R?zné typy web?, r?zné formáty a jak se v tom vyznat – portály, firemní prezentace, e-shopy, landing pages…
 • Co v?echno obsah ovlivňuje a pro? – náv?těvnost, konverze, zaujetí u?ivatele atd.
 • Jakych tym? se tyká firemní web a jak získat jejich po?adavky – produkt, marketing, IT, PR, HR, Podpora…
 • Ideální proces pro redesign a obsahovou strategii
 • Role pro obsah p?i webdesignu – informa?ní architekt, copywriter, editor atd.

Návrh obsahu podle pot?eb u?ivatel? a cíl? organizace:

 • Jak definovat cíle a metriky (KPI)
 • Metody u?ivatelského vyzkumu
 • Analyza klí?ovych slov (SEO)
 • Informa?ní architektura, typické struktury, mo?nosti navigace a menu
 • Metody, které pomáhají: Use case, User tasks/goals, User journey, Persony
 • Nástroje pro vizualizaci informa?ní architektury

Tvorba obsahu:

 • Checklisty pro návrh nej?astěj?ích stránek a obrazovek: Homepage, Rozcestníky, Produktová stránka, Prodejní proces (Ko?ík), About us (O nás), ?lánky…?
 • Checklisty pro návrh nej?astěj?ích forem obsahu: Texty, Obrázky, Videa…
 • Mo?nosti a trendy, p?íklady z ?R i zahrani?í, propojení webu s dal?ími médii

Správa, testování, mě?ení a optimalizace obsahu:

 • Content governance
 • Redak?ní systém (CMS) – po?adavky a mo?nosti, open source vs. ?e?ení na míru
 • ?asté chyby a jak udr?et obsah ?erstvy
 • Metody a nástroje pro ově?ení úspě?nosti p?ed návrhem obsahu i po něm
 • Dynamicky a personalizovany obsah

Doporu?ujeme zejména pro: mana?ery, tv?rce, editory a správce web? a obsahu, pracovníky v marketingu, UX designery. Dotyká se firemních web?, e-shop?, ale i médií a aplikací.

Nezále?í, jestli u? novy web máte, plánujete, chystáte redesign nebo prostě chcete zvy?it úspě?nost toho stávajícího.

ú?astník?m se budou hodit základy digitálního marketingu, SEO a web copywritingu.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Jan Ambro?

Head of UX & Content

Honza se zabyvá copywritingem a tvorbou efektivního internetového obsahu. Má letité zku?enosti s?publikací ?lánk? na internetu a?p?ípravou text? pro firemní weby. Zabyvá se také návrhem a?vedením internetovych projekt?. Podniká v?oblasti regionálních online médií.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
Ji? za 9 dní
22.?b?ezna
9 - 16 h
Online

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
3?192?K?
Sleva 20?%
Ji? za 10 dní
23.?b?ezna
10 - 14 h
Online
Sleva 20?%
30.?b?ezna
9 - 17 h
Online

?kolení Google Analytics I

Webová analytika
3?990?K?
3?192?K?
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看