?kolení: Jak p?ipravit kampaně, aby vydělávaly

Doká?ete správně nastavit a správně vyhodnotit cíle va?ich kampaní? Víte, co je v reportech va?ich kampaní podstatné? Na co se ptát a co chtít po agentu?e nebo zaměstnancích? Vyu?íváte p?i cílení kampaní sociodemografické údaje? Vyhodnocujte a ptejte se na to podstatné.

?kolení: Jak p?ipravit kampaně, aby vydělávaly

Mám zájem o toto ?kolení

Milady Horákové 116/109, Praha 6
Zobrazit na mapě
Lab (4. patro)
9 - 16 h
Po?et ú?astník?: 10
Volná místa

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

6?990?K?
8?458?K? s DPH

 • Jak vyhodnocovat a?vyu?ít d?le?ité metriky kampaní a?webu.
 • Jaké jsou mo?nosti mě?ení online prost?edí, co je d?le?ité sledovat, co kontrolovat, co po?adovat po online specialistech a?agenturách.
 • Ukázky konkrétních p?íklad? u?rozdílnych obchodních aktivit.

 • Cíle a?jak je stanovit
 • Data?- jaká máte, jaká m??ete mít a?jak data vyu?ít
 • P?íprava a plánování kampaně - na co v?echno myslet p?i tvorbě, jak plánovat
 • Mě?ení a?vyhodnocování - jak, kdy, co mě?it; co a?jak ?asto sledovat; jak nastavit reporting, aby byl u?ite?ny…
 • Multichannel?- nejen online kampaně mají vliv na vykon online aktivit, aneb kdy? konverze vypráví p?íběh
 • Leadmanagement - ?asto podceňovaná aktivita, která doká?e proměnit neúspě?nou kampaň v?úspě?nou, ale i?naopak
 • Ukázky konkrétních p?íklad??u?rozdílnych obchodních aktivit
  • kontinuální vykonnostní e-commerce kampaň (nap?. e-shop/ zájezdy)
  • kontinuální leadgeneration kampaň (nap?. prodávám plastová okna)
  • kontinuální brandová kampaň
  • ak?ní ?asově omezená leadgeneration kampaň (nap?. prodej hypoték)

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové/obchodní mana?ery nebo majitele firem, junior marketingové specialisty.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
21.?dubna
9 - 17 h
Praha

?kolení: Google Analytics II - pro pokro?ilé

Webová analytika
4?490?K?
3?592?K?
Volná místa
Sleva 20?%
25.?května
9 - 16 h
Praha

?kolení: Marketingová strategie pro sociální sítě

Sociální sítě
4?990?K?
3?992?K?
Volná místa
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看