?kolení: Jak p?ipravit kampaně, aby vydělávaly

Doká?ete správně nastavit a správně vyhodnotit cíle va?ich kampaní? Víte, co je v reportech va?ich kampaní podstatné? Na co se ptát a co chtít po agentu?e nebo zaměstnancích? Vyu?íváte p?i cílení kampaní sociodemografické údaje? Vyhodnocujte a ptejte se na to podstatné.

Josef Drobílek Marketingovy ?editel
?kolení: Jak p?ipravit kampaně, aby vydělávaly

Termíny

20.?dubna

Praha
Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
9 - 17 h
Po?et ú?astník?: 8
Volná místa

Cena

6?990?K? 5?592?K?
6?766?K? s DPH

 • Jak vyhodnocovat a?vyu?ít d?le?ité metriky kampaní a?webu.
 • Jaké jsou mo?nosti mě?ení online prost?edí, co je d?le?ité sledovat, co kontrolovat, co po?adovat po online specialistech a?agenturách.
 • Ukázky konkrétních p?íklad? u?rozdílnych obchodních aktivit.

 • Cíle a?jak je stanovit
 • Data?- jaká máte, jaká m??ete mít a?jak data vyu?ít
 • P?íprava a plánování kampaně - na co v?echno myslet p?i tvorbě, jak plánovat
 • Mě?ení a?vyhodnocování - jak, kdy, co mě?it; co a?jak ?asto sledovat; jak nastavit reporting, aby byl u?ite?ny…
 • Multichannel?- nejen online kampaně mají vliv na vykon online aktivit, aneb kdy? konverze vypráví p?íběh
 • Leadmanagement - ?asto podceňovaná aktivita, která doká?e proměnit neúspě?nou kampaň v?úspě?nou, ale i?naopak
 • Ukázky konkrétních p?íklad??u?rozdílnych obchodních aktivit
  • kontinuální vykonnostní e-commerce kampaň (nap?. e-shop/ zájezdy)
  • kontinuální leadgeneration kampaň (nap?. prodávám plastová okna)
  • kontinuální brandová kampaň
  • ak?ní ?asově omezená leadgeneration kampaň (nap?. prodej hypoték)

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové/obchodní mana?ery nebo majitele firem, junior marketingové specialisty.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Josef Drobílek

Marketingovy ?editel

Prakticky navrhuje digitální strategie a kampaně 15 let. Pro?el prost?edím velké firmy (Hypote?ní banka), ve kterém nasbíral několik desítek ocenění Internet Effectivness Awards, ?i WebTop100 stvrzujících finan?ně vy?íslitelny p?ínos jeho aktivit pro celek, nyní p?sobí jako marketingovy ?éf e-commerce projektu Plná peně?enka, ktery p?ihrál e-shop?m v roce 2017 víc ne? 1 000 000 000 korun obratu.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Sleva 20?%
21.?dubna
9 - 17 h
Praha

?kolení: Google Analytics II - pro pokro?ilé

Webová analytika
4?490?K?
3?592?K?
Volná místa
Sleva 20?%
25.?května
9 - 16 h
Praha

?kolení: Marketingová strategie pro sociální sítě

Sociální sítě
4?990?K?
3?992?K?
Volná místa
西游记之再世妖王,西游记之再世妖王免费观看